QuickPay API

QuickPay's API är baserat på principerna om "Representational State Transfer" (REST) och tillåter kunder att skapa, visa, ändra och ta bort resurser genom att använda standardiserade förfrågningar med HTTP-metoder.

Besök learn.quickpay.net/tech-talk/ för mer information om systemet.

Observera! Användningen av integrationen sker på egen risk, och vi tillhandahåller endast begränsat stöd för installation och användning av integrationen.

Registrera dig för QuickPay

Få ett konto idag - det är gratis att prova