Iteras

Integracja QuickPay z Iteras ułatwia rozpoczęcie przyjmowania płatności online.

ITERAS oferuje zaawansowane, w pełni zautomatyzowane zarządzanie subskrypcjami, zarówno dla publikacji drukowanych, jak i cyfrowych, a także dla innych organizacji z potrzebą cyklicznych płatności.

Iteras to internetowy, w pełni zautomatyzowany system do zarządzania subskrypcjami i członkami. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie, dające subskrybentom (lub członkom) dostęp do samoobsługi i zarządzające subskrypcjami i członkostwem, dedykowane dla dużych i małych czasopism i innych organizacji.

System jest obecnie dostosowany głównie do rynku duńskiego i norweskiego, zintegrowany z Nets itp.

Odwiedź www.iteras.dk , aby uzyskać więcej informacji o systemie.

Uwaga! Korzystanie z integracji odbywa się na własne ryzyko, my zapewniamy jedynie ograniczone wsparcie w zakresie instalacji i korzystania z integracji.

Zarejestruj się w QuickPay

Otwórz konto dzisiaj - testowanie jest darmowe