inmsystems

Integracja QuickPay z inmsystems ułatwia rozpoczęcie przyjmowania płatności online.

Od 1996 r. Inmsystems pomaga kantynom w opracowywaniu własnych rozwiązań informatycznych. Naszym celem jest stworzenie warunków, w których dzięki radykalnemu zmniejszeniu ilości czasu potrzebnego na administrację, kuchnie mogą skoncentrować się na zapewnieniu swoim klientom znakomitej jakości usług.

Odwiedź www.inmsystems.com , aby uzyskać więcej informacji o systemie.

Uwaga! Korzystanie z integracji odbywa się na własne ryzyko, my zapewniamy jedynie ograniczone wsparcie w zakresie instalacji i korzystania z integracji.

Zarejestruj się w QuickPay

Otwórz konto dzisiaj - testowanie jest darmowe