Subskrypcje

Funkcja subskrypcji QuickPay zapewnia sprzedawcy szeroką gamę narzędzi do zarządzania powtarzającymi się płatnościami w bezpieczny, łatwy i opłacalny sposób.

Pierwsze kroki

Korzystanie z funkcji subskrypcji wymaga zawarcia umowy płatności z nabywcą. Możesz skontaktować się z nabywcą i poprosić go o aktywację tej funkcji w ramach umowy, jeśli już ją podpisaliście. Jeśli nie masz jeszcze umowy, zaznacz to podczas składania wniosku.

Jak to działa

Ogólnie rzecz biorąc, płatności subskrypcyjne działają poprzez rejestrację karty kredytowej jako subskrypcji w QuickPay i w systemie dostawcy usług płatniczych. Proces ten jest niemal identyczny jak zwykła płatność.

Dzięki subskrypcji, możesz regularnie wykonywać wypłaty płatności bez konieczności angażowania karty kredytowej lub posiadacza karty, pod warunkiem, że zarówno karta, jak i subskrypcja są ważne.

Przenieś subskrypcje

Jeśli obecnie do obsługi subskrypcji korzystasz z bramki płatniczej (PSP) innej niż QuickPay, możesz przenieść je do QuickPay.

Z reguły, PSP może pomóc w eksporcie odpowiednich danych. Jeśli nie chcesz angażować PSP lub eksport danych nie jest możliwy z innych powodów, z pomocą może przyjść dostawca usług płatniczych. Jest to usługa, za którą dostawca usług płatniczych zazwyczaj wymaga zapłaty.

Pytania?

Wsparcie online

Zarejestruj się w QuickPay

Otwórz konto dzisiaj - testowanie jest darmowe