osCommerce

QuickPay integration with osCommerce makes it easy to get started with accepting online payments.

osCommerce Online Merchant er en komplett selvbetjent nettbutikkløsning som inneholder både en katalogfrontend og et administrasjonsverktøy-backend som enkelt kan installeres og konfigureres via en nettbasert installasjonsprosedyre.

Visit www.oscommerce.com for more information about the system.

Please note! Use of the integration is at your own risk, and we only provide limited support on installation and usage of the integration.

Sign up for QuickPay

Get an account today - testing is free