Chargify

QuickPay integration with Chargify makes it easy to get started with accepting online payments.

Chargify håndtere alle aspekter av gjentakende fakturering for ditt web 2.0 eller SaaS-selskap, så det er ikke nødvendig å bygge et tilpasset faktureringsprogram.

I tillegg til å behandle engangs- og tilbakevirkende transaksjoner, håndterer Chargify gratis prøveperioder, engangsavgifter, kampanjer, refusjoner, e-kvitteringer og til og med purrings (påminnelser for mislykkede kredittkortbetalinger).

Visit www.chargify.com for more information about the system.

Please note! Use of the integration is at your own risk, and we only provide limited support on installation and usage of the integration.

Sign up for QuickPay

Get an account today - testing is free