Abonnementer

Abonnementsfunksjonen i QuickPay gir butikken en bred vifte av verktøy for å styre gjentatte betalinger på en enkel, sikker og kostnadseffektiv måte.

Kom godt i gang

For å gjøre bruk av abonnementsfunksjonen må man ha en avtale med sin innløser som støtter dette. Det er en tilleggsavtale til innløseravtalen dere har med innløseren deres. Har dere ennå ingen innløseravtale, husk da å gi beskjed om at dere ønsker å kunne ta betalt for abonnementer når dere søker om en innløseravtale.

Slik virker det

Abonnementsbetalinger fungerer overordnet ved at man registrerer og oppretter et kredittkort som abonnement. Denne prosessen er nesten identisk med en vanlig transaksjon.

Med henvisning til dette abonnementet kan butikken regelmessig gjennomføre abonnementsbetalinger uten å involvere kortholderen igjen, naturligvis forutsatt at kortet og abonnementet fortsatt er gyldige.

Overfør abonnementer

Hvis man bruker en annen betalingsløsning (PSP) enn QuickPay, er det mulig å få overført alle sine eksisterende abonnementer til QuickPay.

Oftest kan den nåværende PSP hjelpe med eksport av relevante data. Hvis man ikke ønsker å involvere nåværende PSP, eller hvis det ikke er mulig å få data eksportert av andre årsaker, er det mulig at innløseren kan være behjelpelig. Merk likevel at det typisk er en service som innløseren tar seg betalt for.

Spørsmål?

Online hjelp

Bestill en QuickPay-konto

Opprett en konto i dag. Det er gratis å teste