A szolgáltatás feltételei

The terms of service are valid from June 1st, 2016 and as of this date all previous agreements relating to QuickPay are void. The current prices and pricing structure may be changed at any time with three months given notice.

A QuickPay szolgáltatása

A QuickPay-re való regisztráció lehetővé teszi az ügyfél online boltja számára, hogy fizetéseket fogadjon el az interneten keresztül. A QuickPay - minősített szoftver felhasználásával, és minden, a QuickPay és az elfogadó bankok közötti adatátvitel titkosított csatornán történő továbbításával - beszerzi a megfelelő elfogadó jóváhagyását.

Működés és rendelkezésre állás

A QuickPay igyekszik biztosítani, hogy az interneten keresztüli fizetés az év minden napján, a nap 24 órájában rendelkezésre álljon, és hogy eközben fenntartsa a legmagasabb biztonsági eljárásokat. Elvárás, hogy a QuickPay bármikor megfelejen a PCI minősítésnek.

A QuickPay nem felelős a hibás működésért, de a lehető legrövidebb időn belül megpróbálja kijavítani azt.

Karbantartások, műszaki változtatások, stb. idejére a QuickPay rövidebb időszakokra jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni.

Az ügyfél kötelezettségei

Az online áruházukban futó szoftverekért az egyes kiskereskedők felelősek, és biztosítják, hogy az átutalások a QuickPay segítségével történhessenek. A QuickPay nem vállal felelősséget az ingyenesen rendelkezésre bocsátott modulokért.

Az egyes kiskereskedők felelősek annak biztosításáért, hogy a fizetési átutalások megfeleljenek az alkalmazandó jogszabályoknak, ezen belül a fizetési kártyákra, a nyilvántartásra és a fogyasztóvédelemre vonakozó jogszabályokban megállapított szabályoknak és iránymutatásoknak.

Az elfogadókkal az egyes kiskereskedőknek kell megállapodást kötniük a fizetési kártyarendszerek használatáról, és a QuickPay nem felelős az elfogadók árképzéséért. Az elfogadói megállapodás a kiskereskedő és az elfogadó között jön létre, és kizárólag e két fél megállapodása. A QuickPay nem részese az elfogadói megállapodásoknak.

A kiskereskedő köteles betartani a QuickPay által előírt szabályokat és irányelveket, és köteles bejelenteni az esetleges működési szabálytalanságokat, beleértve azt is, ha a rendszerek harmadik fél miatt veszélybe kerültek.

A QuickPay nem vonható felelősségre a felhasználó által abból kifolyólag elszenvedett veszteségért, hogy a felhasználó jelszavához vagy bejelentkezési adataihoz stb. más személyek hozzáfértek, vagy ha valamely ügyfél az interneten keresztül teljesített fizetés visszatérítését kéri, tekintet nélkül a kártyabirtokos vagy felhasználó esetleges kifogásaira.

A kiskereskedő nem élhet semmilyen igénnyel a QuickPay-el szemben amiatt, hogy a szolgáltatás megszakadt, függetlenül annak okától.

Jogok

A QuickPay jogosult arra, hogy előzetes értesítés nélkül harmadik félre ruházza át az ezen általános feltételek szerinti kötelezettségeit.

A QuickPay által az ezen áétalános feltételek szerinti átutalásokhoz használt szoftverhez fűződő valamennyi jog a QuickPay tulajdona, és mindkét fél köteles teljes mértékben bizalmasan kezelni a másik félre és/vagy harmadik félre vonatkozó, birtokában lévő információkat.

Az ügyfél csak korlátozott, nem kizárólagos jogot kap a QuickPay által nyújtott szolgáltatás igénybevételére.

Az ügyfél biztosított kód és egyéb anyagok használatához fűződő joga a QuickPaynek járó összegek kellő időben történő figyelemmel áll fenn.

E feltételek megsértése a megállapodás súlyos megsértésének minősül.

A QuickPay jogosult arra, hogy a szerződéses időszak alatt megemlítés céljából - többek között marketinganyagokban - felhasználja az ügyfél kereskedelmi neveit. Az ügyfél e felhasználás tekintetében utasításokat adhat a QuickPaynek. Ha az ügyfél kifejezetten tiltakozik az ellen, hogy adatait megemlítés céljából felhasználják, a QuickPay köteles tartani magát az ügyfél kívánságához.

A szerződés kezdete és felmondása

The contract between QuickPay and the customer is effective immediately upon subscribing, and will remain active until terminated by either party.

The contract may be terminated by the merchant at any time. Hence, there is no binding at all.

In the event of a material breach either party shall be entitled to terminate the agreement.

In the event of any breach of these General Conditions, particularly involving applicable laws and governmental regulations, QuickPay is entitled to discontinue the retailers connection immediately.

Az előfizetés automatikus megújítása

Amennyiben az ügyfél nem mondja fel a szerződését a QuickPay-el, illetve a szerződés egyéb más úton meg nem szűnik, akkor az előfizetési periódus lejártával automatikusan egy újabb előfizetési periódus veszi kezdetét.

Vita esetén

A felek megállapodnak abban, hogy a QuickPay és a kiskereskedő közötti vita esetén a dán jog alkalmazandó, és minden vitás ügyet a koppenhágai Tengerészeti és Kereskedelmi Bíróság elé utalnak.Cookie Declaration

Csatlakozzon a QuickPayhez

Hozzon létre egy fiókot még ma - a tesztelés ingyenes