Tea Commerce

QuickPay integrationen med Tea Commerce gør det nemt at komme igang med at modtage online betalinger.

Tea Commerce påståes at være den mest fleksible e-handelsplatform til Umbraco. Du får en lang række funktioner, der dækker alt hvad du behøver for en professionel e-handelsløsning.

Umbraco er en hurtigt voksende CMS platform med et stort antal muligheder. Tea Commerce bygger oven på det og faner ind i Umbracos styrker. Shop ejere vil være i stand til at håndtere produkter, kategorier, ordrer og marketingkampagner hurtigt og præcist. Tea Commerce sætter butiksejerenes behov i første omgang og har alle værktøjer til at imødekomme deres krav.

Besøg www.teacommerce.net for mere information om systemet.

Bemærk venligst! Brug af integrationen er på egen risiko, og vi kan kun yde begrænset support på installation og brug af integrationen.

Bestil en QuickPay-konto

Opret en konto i dag - det er gratis at teste