Quickpay

Priser Helpdesk Udviklere Log in Sign up

Produkt

Betalingsmetoder Integrationer Partnerprogram

Transaction fees - Gebyrer

Surcharging af gebyrer/fees

Jævnfør det nye EU direktiv er det pr 1. januar 2018 ikke længere tilladt at surcharge consumer kort.

Derfor har vi nu gjort det muligt for vores system at skelne mellem consumer og corporate kort, og på den måde kun pålægge gebyr, når der bruges et corporate kort.

Denne feature har vi bygget ind i vores “Autofee” funktion, og I skal derfor blot benytte autofee, så håndterer vi resten.

Da den nye lov kun gør sig gældende i EU, pålægger vi stadig gebyr på private kort udstedt udenfor EU.

Udstedelsesland

Kortets udstedelsesland styres af et bin-nummer (de første 6 cifre). Vi fastsætter landet ud fra de bin-lister, som vi får fra de indløsere vi samarbejder med og det er et manuelt arbejde. Det er efter best effort, at disse lister er up to date, og det kan derfor forekomme, at der er fejl på udstedelseland.

Skulle man opleve, at kortlandet står forkert, så kontakt os endelig på support@quickpay.net, så tager vi et nærmere kig og retter evt. til, så fremtidige ordre står med korrekt udstedelsesland.

Aktivering af autofee

Autofee kan aktiveres på 2 forskellige måder. Enten via Quickpay manageren, eller via jeres shopsystem.

I Quickpay manageren skal man navigere til Settings > Integration og aktivere Autofee knappen.

I jeres shopsystem skal I logge ind i jeres administrationspanel, og navigere ind til der hvor i konfigurerer jeres Quickpay modul/plugin. Inde i modulet/pluginnet finder I muligheden for at aktivere autofee.

Det er kun nødvendigt at aktivere autofee et af de mulige steder.

Formelle krav i forbindelse med transaktionsgebyrer

Lader I kortholder(B2B) betale transaktionsgebyrer er der et par simple regler I skal overholde:

Transaktionsgebyrer/Betalingsgebyrer sættes i Quickpay Manager, under Indstillinger > Acquirers, vælg indløser og tryk Gebyrer.

Gebyrer kan sættes individuelt for hver betalingsmetode under hver indløser. Gebyrer kan kun sættes, hvis indløser understøtter tilpassede gebyrer

Gebyrer udregnet ud fra formler.

Hver formel er bygget op af en “conditional expression”. fx

n < 5000 => 100

Hvis transaktionsbeløbet, n, er under 5000 units (i DKK, 5000 øre = 50 kr) skal gebyret være 100 (i DKK, 100 øre = 1 kr)

Næste skridt vil være at tilføje

n < 5000 => 100 || => 200

De to verticale streger betyder hvis det før-skrevne ikke gælder (hvis beløbet er over 5000 units).

I dette tilfælde, hvis beløbet er under 5000 units er gebyret 100 units, ellers er det 200 units.

Ofte er gebyret en procentdel af transaktionsbeløbet. Dette håndteres fx ved

n < 5000 => n * 0.02 || => n * 0.01

Som betyder at hvis beløbet er under 5000 units er gebyret 2%, ellers er det 1% af transaktionsbeløbet.

Ønsker man at skrive et fast gebyr gøres det ved

=> 100

og så vil gebyret altid være 100 units, uafhængigt af beløbets størrelse. Dette fungere også med => 0, hvis man ønsker, at et bestemt kort skal være fritaget fra gebyr.

Et andet eksempel er

n * 0.0275 > 185 => n * 0.0275 || => 185

Hvis 2,75% af transaktionsbeløbet er højere end 185, skal gebyret være 2,75% af beløbet. Ellers skal gebyret være 185 units.

En anden måde at formulere denne formel er, at gebyret er 2,75% af beløbet, dog mindst 185 units.

Tillæg moms på betalingsgebyr

Om der skal lægges moms til betalingsgebyret er desværre ikke helt klart, som FDIH også tidligere har skrevet om.

Det er dermed op til merchant selv, om man i udregning af gebyret også vil lægge moms af gebyret, oven i det gebyr kunden betaler.

Hvis man ønsker at lægge moms oven på betalingsgebyret er det desværre ikke så simpelt, som at lægge 25% til det udregnede gebyr. Da der kun bliver sendt ét beløb til indløseren, betyder det, at der også skal betales moms af de 25%, og derefter moms af de 25% af de 25%.

Denne ‘uendelige’ løkke kan dog heldigvis skrives ned til en mere simpel formel, der i sidste ende betyder at man skal tage 33,333….% istedet.

Dvs. hvis vi tager et eksempel

n < 5000 => 70 || => 145 + n * 0.01

Så skal der tilføjes 33,33%, hvilket vil sige vi skal gange gebyret med 4/3, svarende til 1,3333

dvs

n < 5000 => 70*(4/3) || => 145 + n*0.01*(4/3)

hvilket giver

n < 5000 => 93.33 || => 145 + n*0.0133