Quickpay

Priser Helpdesk Udviklere Log in Sign up

Produkt

Betalingsmetoder Integrationer Partnerprogram

Fraud Filter

Med Fraud Filter kan merchants designe deres eget fraud system.

At en betaling bliver markeret af vores system skal IKKE ses som et sikkert tegn på svindel, og en ikke-markeret betaling skal ligeledes heller ikke ses som en “frifindelse”. Som merchant skal man selv vurdere og undersøge betalinger, der af den ene eller anden grund vækker mistro.

Bemærk en betaling også kan være påvirket af regler fra indløser. Disse gennemgåes til slut i artiklen.

Fraud Filter opsætning

Under Settings > Fraud Filter er det muligt at se nuværende regelsæt og oprette nye.

Alle merchants oprettes med et standard regelsæt. Dette regelsæt markerer betalinger med en fraud score over 50, som potentiel svindel.

Det er muligt at filtrere betalinger efter følgende regler

Et regelsæt kan indeholde én eller flere regler. Og en handling kan foretages hvis én eller alle af de valgte regler aktiveres. Se mere under eksempler

Handlinger

Hvis en betaling bliver fanget af et opsat regelsæt, er det muligt at få foretaget følgende handlinger på betalingen

Herudover er det også muligt at sætte “Ingenting” som handling, i tilfælde hvor man fx vil gøre et regelsæt inaktiv i en periode.

Regler

Fraud score

Alle transaktioner gennem Quickpay analyseres af et system, der ud fra forskellige parametre giver transaktionen en fraud score på mellem 0 og 100.

Som udgangspunkt markeres en betaling med en score på over 50 som mulig svindel.

Parameterne inkluderer bl.a.

Herudover sammenlignes transaktionen med tidligere transaktioner, der af merchants er markeret som bekræftet svindel.

Bemærk at alle betalinger over 300 EUR (ca. 2200 kr) automatisk får en fraud score på 100.

Beløb

Beløb på betalingen. Angives i EUR.

Udstedelsesland

Det land kortet er udstedt i.

Anvendelsesland

Det land kortet anvendes i.

Eksempler

I det følgende kan man se eksempler på opsatte regelsæt.

Betalinger foretaget uden for Danmark, Sverige og Norge og med et beløb over 1000 kr skal gennem 3-D Secure

fraud-filter-example

Betalinger hvor kort ikke er udstedt eller anvendes i Danmark blokeres

fraud-filter-example

Indløser-specifikke regler

SecurePay

Betalinger gennem Nets, der får en fraud score på over 50, bliver automatisk eskaleret til 3-D Secure.

Læs mere om SecurePay

Nets Secured By Nets

Har man aktiveret Secured by Nets på sin konto, går alle Dankort betalinger automatisk gennem Secured by Nets.

Her bliver det af Nets vurderet, om kortholder skal bruge 2-faktor-validering til at gennemføre betalingen.

Læs mere om Secured by Nets

Clearhaus kontoregler

Alle konti er af Clearhaus pålagt visse regler der angiver, hvordan kontoen kan benyttes.

Disse kan findes under Settings > Acquirers > Clearhaus, efter man har indsat sin Clearhaus API Key.