Quickpay

Priser Helpdesk Udviklere Log in Sign up

Produkt

Betalingsmetoder Integrationer Partnerprogram

Capture

Capture flow

Alle transaktioner foregår i princippet i to skridt.

Først en ‘authorization’ hvor kunden giver merchant (butikken) lov til at hæve et givent beløb fra sin konto. Dernæst en ‘capture’ hvor pengene så rent faktisk hæves og overføres til butikkens konto.

I sagens natur må man først udføre en capture, når man sender produktet. Dvs. der er ofte en forskydelse mellem authorization og capture på enten timer, dage eller uger.

Sælger man derimod en vare, som leveres med det samme - det kan være en digital ydelse som skal downloades - har man lov til at udføre en såkaldt autocapture. Med en autocapture udføres der automatisk en capture umiddelbart efter en authorization.

Autocapture

Autocapture styres pr. transaktion når betalingsvinduet kaldes. Værdien skal sættes til enten false (så udføres der ikke autocapture) eller true (så udføres der autocapture).

Auto capture kan slås til fra shoppen, benytter man et shopsystem, så kan de aktiveres under Quickpay modulet, alt efter shopsystem. Bruger man custom made skal man sende auto_capture med som parameter i betalingslinket, se eventuelt her

Dvs. det er en værdi, som sættes ude i selve shoppen. Altså i shopsystemet eller det sted i jeres kode, hvor I kalder Quickpays betalingsvindue. Det kan ikke sættes inde på Quickpays manager.

Delbetalinger

En delbetaling betyder, at man kan capture/hæve en transaktion i flere ombæringer. Et typisk scenarie er, når en slutkunde laver en bestilling, som består af flere forskellige produkter, hvoraf enkelte produkter er i restordre.

Med delbetalinger kan I så afsende de varer, I kan levere nu og her og lave en capture/hævning som betaling for disse. Når I så senere kan levere resten, kan I så capture/hæve disse og afsende varen.

En delcapture kan gøres ved at capture betalinger gennem Quickpay Manager. Når man logger ind i Quickpay manageren navigerer man til Payments, og finder den givne betaling man vil hæve. Vil man hæve den fra oversigten, skal man klikke på Capture ikonet ude i højre side. Når man klikker på det, får man muligheden for at lave en “Full capture” eller en “Partial capture”. Her vælger man “Partial capture”, og så kan man indstille beløbet til det ønskede.

Hvis man klikker sig ind på transaktionen, skal man på samme vis som beskrevet ovenfor blot klikke på Capture knappen, og så får man samme muligheder.


Kontoudtog

Quickpay har desværre ikke en direkte indflydelse på indholdet af kontoudtog. Det er den enkelte indløser - og i nogle tilfælde den enkelte bank - der bestemmer indholdet.

Merchants kontoudtog

Indbetalinger fra Nets vil som udgangspunkt være formateret på følgende måde

“Dankort-salg” “dato” “Merchants TOF-nr” “Sidste 6-11 tegn fra order_id”

Kortholders Kontoudtog

For betalinger via Nets sendes “Navn” fra Firmaadresse (under Indstillinger > Konto) og de sidste 9 tegn fra order id til kortholders kontoudtog. Den enkelte bank kan dog vælge at tage færre end de 9 tegn med.

Hvis man ændrer sit Firmanavn hos Nets, kan der gå op 14 dage inden det opdateres hos bankerne.

For Clearhaus betalinger kan kortholders kontoudtog ændres ved at sende text_on_statement med (max 22 ASCII characters), så længe Clearhaus har godkendt det for aftalen.


Ofte stillede spørgsmål

Hvor sent kan man hæve penge (capture) og have dem på kontoen næste dag?

Nets/bankerne tilstræber, at man ved Dankort transaktioner vil kunne have pengene på sin bankkonto dagen efter, hvis man hæver inden kl. 19.00.

Hvis man vil have et helt præcist svar, er man nødt til at kontakte sin indløser, da det kan variere alt efter hvilket betalingskort der er blevet brugt samt tidspunkt for betalingen.

Vi har foretaget en capture, men pengene er endnu ikke på vores bankkonto?

Er pengene ikke kommet på jeres konto som forventet, skal I kontakte indløseren. De kan følge pengestrømmen, hvilket vi desværre ikke har mulighed for.

Jeg får ikke pengene ind på min konto

Hvis du modtager betalinger, men de ikke går ind på din konto, kan det skyldes flere ting.

Gå ind på manage.quickpay.net, og find de betalinger der ikke er kommet ind på din konto.

Ved at trykke på betalingen, kan du se yderligere info om denne, og se om den evt. skulle være fejlet et sted i processen hos din indløser. Hvis dette er tilfældet anbefaler vi, at I kontakter jeres indløser og hører, om de kan oplyse mere om hvorfor den skulle være fejlet.

Den anden mulighed er, at du endnu ikke har ‘capturet’/hævet betalingen. Betalinger der endnu ikke er hævet ligger under ‘New’-fanen i Quickpay manageren.