QuickPay Index

See the latest statistics on payments from various markets

Select a market in the dropdown

Дания

Плащанията в Дания се извършват с разплащателни карти. Като почти никоя друга страна по света, датчани масово претежават разлащателни карти и са уверени в използването им онлайн.

През последните години MobilePay Online отбеляза значителен ръст, но е важно да се помни, че MobilePay Online трансакцията е всъщност трансакция с карта.

Included are non-subscription payments from Danish merchants using the QuickPay platform.

The numbers are from June 2020


Разпределение на плащанията

Платежните карти са основният вид на плащане в Дания - и помнете, че MobilePay Online и Apple Pay са включени в платежните карти.

Вид плащане. Процент.
Платежни карти. 98,45 %
ViaBill 1,47 %
PayPal 0,08 %

Разпределение по карти

Visa/Dankort е ко-брандирана карта, специфична за Дания и е най-популярната карта използвана понастоящем.

Под 2% от транзакциите извършени с Dankort не са Visa/Dankort.

Делът на Mastercard Debit расте, тъй като е издавана като алтернатива на Visa/Dankort на предимно млади картодържатели.

Вид карта за разплащане. Процент.
Dankort 0,99 %
Visa/Dankort 72,28 %
Visa 7,15 %
Mastercard 6,12 %
Mastercard Debit 13,04 %
Forbrugsforeningen af 1886 0,40 %
Други. 0,01 %

MobilePay Online и Apple Pay

Around 38% of all payments through QuickPay, are completed using MobilePay Online, and are by far the most popular mobile payment method in Denmark.

Apple Pay е все още много по-малко използван от MobilePay Online, но наблюдаваме продължителен ръст в адаптирането му.

% от картови плащания
MobilePay Online 36,95 %
Apple Pay 0,08 %

Размер на кошница

Трябва да отбележим, че въпреки, че MobilePay Online и Mastercard имат голям дял от плащания, осредненият размер на кошницата им е много под средното ниво. Обикновената Mastercard има значително по-голяма кошница от средното.

Въпреки, че ViaBill са използвани за забавени и разделни плащания, средният размер на кошницата на ViaBill плащанията не е много по-голям от общата средна стойност, което показва, че ViaBill се използва за плащания от всички размери.

Вид плащане Ср.разм. кошница
Обща средна стойност 712 kr
Mastercard 1204 kr
Dankort 807 kr
Visa/Dankort 724 kr
ViaBill 607 kr
MobilePay Online 548 kr
Mastercard debit 465 kr

Регистрирай се в QuickPay

Създай акаунт днес - тестването е безплатно