Vendr

Лесно е да започнете да приемате онлайн плащания с QuickPay интеграция с Vendr.

Vendr is built on TeaCommerce and for Umbraco 8

Посетете www.vendr.net за повече информация за системата.

Моля, обърнете внимание! Използването на интеграцията е на ваш собствен риск и ние осигуряваме само ограничена помощ при инсталирането и използването на интеграцията.

Популярни интеграции

Регистрирай се в QuickPay

Създай акаунт днес - тестването е безплатно