Tea Commerce

Лесно е да започнете да приемате онлайн плащания с QuickPay интеграция с Tea Commerce.

Tea Commerce е най-гъвкавата платформа за електронна търговия за Umbraco. Ще получите дълъг списък от функционалности покриващи всички ваши нужди за едно професионално e-commerce решение.

Umbraco е бързо разрастваща се CMS платформа с огромен брой възможности. Върху нея е изградена Tea Commerce и така използва силата на Umbraco. Собствениците на магазини могат да менажират продукти, категории, поръчки и маркетингови кампании бързо и прецизно. Tea Commerce поставя на първо място нуждите на собствениците на магазини и има всички инструменти да посрещне изискванията им.

Посетете www.teacommerce.net за повече информация за системата.

Моля, обърнете внимание! Използването на интеграцията е на ваш собствен риск и ние осигуряваме само ограничена помощ при инсталирането и използването на интеграцията.

Популярни интеграции

Регистрирай се в QuickPay

Създай акаунт днес - тестването е безплатно