QuickPay API

QuickPay API е REST базирана уеб услуга, позволяваща на клиентите да създават, преглеждат, модифицират и изтриват ресурси използвайки стандартните методи за HTTP заявки.

Посетете learn.quickpay.net/tech-talk/ за повече информация за системата.

Моля, обърнете внимание! Използването на интеграцията е на ваш собствен риск и ние осигуряваме само ограничена помощ при инсталирането и използването на интеграцията.

Популярни интеграции

Регистрирай се в QuickPay

Създай акаунт днес - тестването е безплатно