JEvents

Лесно е да започнете да приемате онлайн плащания с QuickPay интеграция с JEvents.

JEvents е отдавна създаден календар за събития и добавка към Joomla, като е пуснат за първи път през 2005 г., със създаването на Joomla!

Посетете www.jevents.net за повече информация за системата.

Моля, обърнете внимание! Използването на интеграцията е на ваш собствен риск и ние осигуряваме само ограничена помощ при инсталирането и използването на интеграцията.

Популярни интеграции

Регистрирай се в QuickPay

Създай акаунт днес - тестването е безплатно