Iteras

Лесно е да започнете да приемате онлайн плащания с QuickPay интеграция с Iteras.

ITERAS предлага съвременна, напълно автоматична система за абонамент за печатни издания и цифрови публикации, както и за други организации с нужда от периодични плащания.

Iteras е уеб-базирана напълно автоматизирана система за управление на абонамент и членство. Ние предлагаме завършено решение, предоставящо на абонатите или членовете достъп до самообслужване, управление на абонаменти и членство за големи и малки списания и други организации.

Понастоящем системата е адаптирана основно за датския и норвежкия пазар, с интеграция за Nets и други.

Посетете www.iteras.dk за повече информация за системата.

Моля, обърнете внимание! Използването на интеграцията е на ваш собствен риск и ние осигуряваме само ограничена помощ при инсталирането и използването на интеграцията.

Популярни интеграции

Регистрирай се в QuickPay

Създай акаунт днес - тестването е безплатно