eRestaurant Suite Pro

Лесно е да започнете да приемате онлайн плащания с QuickPay интеграция с eRestaurant Suite Pro.

eRestaurant Suite Pro. е професионална и удобна за потребителя система за поръчки, покриваща всички нужди. Системата включва касов апарат, мобилна и уеб система за онлайн поръчки с достъп до цялостната система за администратиране.

Посетете www.erestaurant.dk за повече информация за системата.

Моля, обърнете внимание! Използването на интеграцията е на ваш собствен риск и ние осигуряваме само ограничена помощ при инсталирането и използването на интеграцията.

Популярни интеграции

Регистрирай се в QuickPay

Създай акаунт днес - тестването е безплатно