Checkfront

Лесно е да започнете да приемате онлайн плащания с QuickPay интеграция с Checkfront.

Онлайн резервации за пътувания, развлечения, наеми. Събиране, проследяване, управление и централизиране на клиентските данни. Приемайте лесно онлайн плащания, предлагайки удобство и сигурност на своите клиенти.

Посетете www.checkfront.com/support/docs/payment-gateways/quickpay за повече информация за системата.

Моля, обърнете внимание! Използването на интеграцията е на ваш собствен риск и ние осигуряваме само ограничена помощ при инсталирането и използването на интеграцията.

Популярни интеграции

Регистрирай се в QuickPay

Създай акаунт днес - тестването е безплатно