Абонаменти

Функцията Абонамент на QuickPay предоставя на търговеца широк набор от инструменти за управление на повтарящи се плащания по сигурен, лесен и ценово ефективен начин.

Започни

Използването на функция Абонамент изисква договор с придобиващ посредник. Можете да се свържете с вашия придобиващ посредник и да го накарате да активира абонаментните плащания за вас, ако вече имате договор. Ако нямате договор, моля отбележете това когато изпращате молбата.

Как работи

Принципно абонаментните плащания работят чрез регистриране и създаване на кредитна карта като абонамент в QuickPay и при придобиващия посредник. Този процес е почти идентичен с обикновено плащане.

Чрез абонамента можете редовно да изтегляте средства без повторно въвеждане на данни от картата и без участието на картодържателя, стига картата и абонамента да са валидни.

Прехвърляне на абонаменти

Ако понастоящем ползвате друг портал за абонаментни плащания (PSP) можете да ги прехвърлите към QuickPay.

Най-често предишния портал може да ви съдейства с експорт на съответните данни. Ако не желаете да въвличате в процеса предишния портал или не е възможно да ви предостави експорт на данните, тогава придобиващият посредник може да помогне. Това обикновено е платена услуга от придобиващият посредник.

Регистрирай се в QuickPay

Създай акаунт днес - тестването е безплатно